Utvalgte prosjekter

Nye Hammerfest sykehus for Consto AS, ferdig 2024.

Sorrisniva hotell for entreprenør H. Hilsen AS, ferdig aug. 2021.

Tana bru for Statens vegvesen, ferdig sept. 2020.

Se flere av våre tidligere og pågående prosjekter

Vi er lærlingbedrift – artikkel fra iFinnmark.