Utvalgte prosjekter

Tana bru for Statens vegvesen, ferdig sept. 2020.

Sorrisniva hotell for entreprenør H. Hilsen AS, ferdig aug. 2021.

Nye Hammerfest sykehus for Consto AS, ferdig 2024.

Se flere av våre tidligere og pågående prosjekter

Vi er lærlingbedrift – artikkel fra iFinnmark.