Autorisasjoner

Sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet:

PRO/UTF Brannalarm, nødlys og ledesystem tiltaksklasse 3

 

DSB registreringer:

  • Prosjektering av elektriske anlegg
  • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

Anlegg og utstyrstyper:

  • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
  • Ledningsanlegg – lavspenning
  • Forsyningsanlegg – lavspenning
  • Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg
  • Maskiner – elektriske anlegg
  • Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
  • Industri – lavspenningsanlegg
  • Bygning – lavspenningsanlegg

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet:

Autorisasjon Tele/data:

Ekomnettautorisasjon ENA 330