Velg en side

Autorisasjoner

Sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet:

PRO/UTF Brannalarm, nødlys og ledesystem tiltaksklasse 3

 

DSB registreringer:

 • Prosjektering av elektriske anlegg
 • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

Anlegg og utstyrstyper:

 • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
 • Ledningsanlegg – lavspenning
 • Forsyningsanlegg – lavspenning
 • Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg
 • Maskiner – elektriske anlegg
 • Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
 • Industri – lavspenningsanlegg
 • Bygning – lavspenningsanlegg

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet:

Autorisasjon Tele/data:

 • Ekomnettautorisasjon ENA 330