Autorisasjoner

Sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet:

PRO/UTF Brannalarm, nødlys og ledesystem tiltaksklasse 3

 

DSB registreringer:

  • Prosjektering av elektriske anlegg
  • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

Anlegg og utstyrstyper:

  • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
  • Ledningsanlegg – lavspenning
  • Forsyningsanlegg – lavspenning
  • Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg
  • Maskiner – elektriske anlegg
  • Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
  • Industri – lavspenningsanlegg
  • Bygning – lavspenningsanlegg

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet:

Autorisasjon Tele/data:

Ekomnettautorisasjon ENA 330

Sertifikat30052024+x5+elektro+AS

Som del av vårt arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, informerer vi om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Oppfordring til vårt nettverk:

Vi ser på miljøansvar som en felles oppgave. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering for sammen å bidra til en grønnere fremtid. La oss samarbeide for bærekraftig utvikling.

Hvorfor åpenhet?

Vi anser åpenhet om vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø som viktig. Dette gir våre kunder og andre interessenter mulighet til selv å vurdere vårt engasjement og innsats.