Byggautomasjon og Evolo toppsystem

Vi har levert byggautomasjon og Evolo Toppsystem til et byggeprosjekt i Øksnes kommune.

Leveransen er gjort i samarbeid med Peyma Entreprenør som sto for totalentreprisen. Prosjektet bestod av et nytt bygg i tillegg til installasjon av byggautomasjon og Evolo toppsystem i eksisterende bygg.

Toppsystemet sørger for at bygget er utstyrt med moderne automatiske løsninger.

 

Gjennom Evolos toppsystem styres:

  • Lys og luftmengder automatisk etter behov

  • Solskjerming styres etter en værstasjon med mulighet for lokal overstyring

  • All varme styres automatisk gjennom ventilasjonsanlegg og varmesentral

  • Utvendige varmekabler styres med integrasjon mot YR.no

  • Det er satt opp EOS (energioppfølgingssystem) via Evolo

Elvelund omsorgssenter fasade

Byggeprosjektets helhet

Prosjektet omfattet oppføringen av et tilbygg over to etasjer med et bruttoareal på ca. 2 200 m2. Opsjonsleveranse på carporter på ca. 350 m2 kom i tillegg. Nybygget skulle også tilknyttes eksisterende bygg på ca. 970 m2, hvor x5 elektro også installerte byggautomasjon og Evolo toppsystem.

Elvelund omsorgssenter rom oversikt

Til sammen inneholder disse to byggetrinnene 16 omsorgsboliger som er tilpasset brukere med behov for heldøgnsomsorg. Byggene omfatter også fellesarealer, kontorer og møterom for ansatte, et dagsenter, samt verksted, lager og varemottak. Det er også satt opp carport og utarbeidet parkering, adkomstveier, uteareal og beplantning.